Chức năng Hệ thống vé điện tử

Phần mềm quản lý hệ thống vé cho phép nhà quản trị quản lý và giám sát hoạt động kinh doanh.

• Các tính năng chính của hệ thống:

- Bán vé: xuất vé điện tử theo chính sách của nhà quản trị

- Kiểm soát vé: Cho phép kiểm soát, đối chiếu tính hợp lệ của vé khi khách hàng sử dụng

- Vé đã bán: Khai báo số lượng vé đã bán của từng giao dịch của nhân viên trong ngày.

- In thông tin vé: In lại vé theo yêu cầu của khách hàng

- Hỗ trợ đổi vé:  Giúp khách đổi lại vé hợp lệ

- Hủy vé: Hủy vé không hợp lệ

- Biên lai tổng kết: Thống kê doanh thu bán vé của nhân viên trong ngày

 

• Quản lý người sử dụng

- Truy cập hệ thống trên trình duyệt web

- Cho phép người quản trị phân quyền cho từng bộ phận, từng nhân viên.

- Cho phép hạn chế quyền truy cập tùy theo chức năng của các bộ phận được phân quyền

 

• Quản lý số liệu

- Lưu trữ số liệu tự động theo từng ngày.

- Cho phép quản lí số liệu: thống kê doanh thu, truy vấn, đối soát dữ liệu.