Chính sách chung

I. Nguyên tắc chung

- Sàn giao dịch thương mại điện tử www.savemoney.vn do Công ty Cổ phần SaveMoney thực hiện hoạt động

và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử (gồm có Người mua và Người bán) là các thương nhân, tổ

chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được SaveMoney chính thức công nhận và được phép sử

dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử savemoney.vn và các bên liên quan cung cấp.

- Nguyên tắc này áp dụng cho tất cả các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia mua bán được thực hiện trên Sàn

giao dịch Thương mại điện tử savemoney.vn.

- Các thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn giao dịch Thương mại điện tử savemoney.vn tự

do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động mua bán thông qua

hợp đồng, không trái với qui định của pháp luật.

- Thông tin mua bán được đăng tải trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử savemoney.vn phải đáp ứng đầy đủ

các quy định pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

- Hoạt động mua bán trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử savemoney.vn phải được thực hiện công khai, minh

bạch, đảm bảo quyền lợi của Người mua.

- Sàn giao dịch Thương mại điện tử savemoney.vn có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần

nào về Điều khoản và Điều kiện trong quy chế này vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngày khi được

đăng trên trang web mà không cần báo trước. Khi tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi thay đổi về Điều khoản và Điều

kiện được đăng tải, có nghĩa là bạn đã chấp nhận với những thay đổi đó.

II. Quy định chung

 - Tên miền Sàn giao dịch Thương mại điện tử: Sàn giao dịch Thương mại điện tử savemoney.vn do Công ty Cổ

phần SaveMoney phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: www.savemoney.vn

- Người bán: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của savemoney.vn bao gồm: đăng tin

bán hàng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty, địa điểm tham quan du lịch.

- Người mua: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về công ty, địa điểm tham quan du

lịch và muốn mua các sản phẩm của công ty hoặc địa điểm tham quan du lịch đó.

- Thành viên: là bao gồm cả Người bán và Người mua đăng ký tài khoản trên trang web savemoney.vn

Thành viên phải đăng ký và cần cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn Thương

mại điện tử savemoney.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch Thương mại

điện tử savemoney.vn quy định.

- Sản phẩm: Được hiểu là Các loại “vé” hoặc “dịch vụ” được đăng lên tại các mục trên website savemoney.vn

- Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn

giao dịch Thương mại điện tử savemoney.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện

hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch savemoney.vn.


III. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền


- Người bán có trách nhiệm phải thông báo chính sách hoàn trả của mình với Người mua và hoàn lại tiền cho

Người mua thông qua các trang web hay dịch vụ khác. Nếu người mua mong muốn hoàn lại tiền thì phải gửi yêu

cầu đến Người bán. Tất cả thông tin liên lạc hoặc tranh chấp đến việc hoàn lại tiền là giữa Người mua và Người

bán, savemoney.vn sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ tình huống nào để hoàn lại tiền, sai soát trong việc

hoàn lại tiền hoặc về bất kỳ khoản bồi hoàn nào của người mua.


IV. Quy trình bảo hành bảo trì


- Savemoney.vn chỉ cung cấp bảo hành, bảo trì trong trường hợp Người bán không tạo được nơi để đăng tải các

thông tin bán vé, dịch vụ của mình.


V. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại


- Savemoney.vn và Người bán có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Người mua liên quan đến giao dịch

tại website savemoney.vn. Khi phát sinh tranh chấp, Công ty khuyến nghị thực hiện theo các bước sau:

• Người mua khiếu nại về sản phẩm, dịch vụ của Người bán qua email: customercare @savemoney.vn

• Bộ phận Chăm sóc khách hàng của savemoney.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Người mua, tùy theo tính chất

và mức độ của khiếu nại thì savemoney.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Người mua để giải quyết tranh

chấp đó.

• Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của savemoney.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu Người mua

đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật.

- Ngoài ra Người mua có thể gửi khiếu nại về địa chỉ văn phòng của Công ty:

Công ty Cổ phần Save Money

Địa chỉ văn phòng: Lầu 4, Tòa nhà Tuấn Minh, 90-92 Lê Thị Riêng, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM.

Hotline: 1900 5555 18

Email: customercare@savemoney.vn