[TUYỂN DỤNG] SAVEMONEY TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ IT
CÔNG TY CP SAVEMONEY TUYỂN DỤNG 5 VỊ TRÍ IT TOÀN THỜI GIAN.
[TUYỂN DỤNG] SAVEMONEY TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ DESIGNER
- Thành thạo các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp như Photoshop, Indesign, Illustrator,… - Có kinh nghiệm về xây dựng và phát triển website.
SAVEMONEY TUYỂN DỤNG VỊ TRÍ I.T. INTERN
- Đam mê và yêu thích công việc lập trình. - Là sinh viên năm 3,4 các trường Đại học/Cao đẳng chuyên ngành CNTT, Toán-Tin.
[TUYỂN DỤNG] MARKETING INTERN
- Hỗ trợ team Marketing lên ý tưởng về nội dung website. - Nghiên cứu thị trường.