Đại lý bảo hiểm

Quan tâm chuyển đổi số đa dạng hóa mô-đun và linh hoạt tiếp cận là chìa khóa để đại lý bảo hiểm đạt được hiệu quả bán bảo hiểm.

Chuyển đổi số bảo hiểm là sự cần thiết hơn bao giờ hết trong thời điểm hiện tại ngành bảo hiểm. Tuy nhiên, Đại lý thường tự hỏi nên bắt đầu từ đâu và đối mặt với những thách thức khi phải đối mặt với các bên liên quan, hệ thống kế thừa và hoạt động tích hợp khác nhau. Thay đổi là điều tốt, nhưng chúng tôi hiểu cách tiếp cận từng bước dựa trên các mục tiêu và KPI chính xác là điều mà Đại lý đang tìm kiếm. Tính mô-đun và tính linh hoạt của nền tảng SaveMoney cho phép đáp ứng nhu cầu chính xác này, mang đến cho Đại lý một giải pháp có thể được sử dụng một phần hoặc toàn bộ, cho những thay đổi lớn hoặc cải tiến quy trình đơn giản

CÁC VẤN ĐỀ GẶP PHẢI

Cấu hình sản phẩm, kiểm thử và triển khai chính thức trong vòng 3 tháng

Sự khó khăn mở rộng những kênh phân phối mới

Các hệ thống cũ gây khó khăn tích hợp hệ thống front/back end

Quy trình xử lý bồi thường và khiếu nại còn thủ công và thô sơ

CHÚNG TÔI GIẢI QUYẾT

Những sản phẩm phứt tạp được xây dựng, cấu hình và kiểm thử trong vài giờ mà không cần lập trình mới.

Khởi tạo kênh phân phối số với các công cụ công nghệ hiện đại và thông qua 100+ kết nối APIs.

Nâng cấp APIs bảo hiểm cho phép tích hợp các cổng thông tin và hệ thống.

Hệ thống quản trị hợp đồng và bồi thường tự động và đầy đủ.

CÁC DỰ ÁN TRIỂN KHAI

Xây dựng sản phẩm, kênh phân phối, quản lý hợp đồng và bồi thường cho bảo hiểm trực tuyến và bancassurance.

Xây dựng sản phẩm, đa kênh phân phối, quản lý giấy chứng nhận bảo hiểm trên các nền tảng ví điện tử & ngân hàng số.

Đa kênh phân phối bảo hiểm Bancassurance với các sản phẩm phi nhân thọ.