Đối tác phân phối bảo hiểm số

Phân phối và triển khai nền tảng bảo hiểm số thành công và đạt nhiều giải thưởng cùng SaveMoney. 

Chuyển đổi số bảo hiểm là sự cần thiết hơn bao giờ hết trong thời điểm hiện tại ngành bảo hiểm. Các công ty tư vấn công nghệ đã không ngừng tìm kiếm các giải pháp bảo hiểm sáng tạo để mang lại giá trị thực cho khách hàng và SaveMoney thường xuyên đáp ứng xuất sắc nhu cầu khách hàng. Trở thành đối tác phân phối và triển khai các sản phẩm SaveMoney cho thị trường của bạn , để cùng nhau phát triển kinh doanh của bạn.

CÁC VẤN ĐỀ GẶP PHẢI

Cấu hình sản phẩm, kiểm thử và triển khai chính thức trong vòng 3 tháng

Sự khó khăn mở rộng những kênh phân phối mới

Các hệ thống cũ gây khó khăn tích hợp hệ thống front/back end 

Quy trình xử lý bồi thường và khiếu nại còn thủ công và thô sơ

CHÚNG TÔI GIẢI QUYẾT

Những sản phẩm phứt tạp được xây dựng, cấu hình và kiểm thử trong vài giờ mà không cần lập trình mới .

Khởi tạo kênh phân phối số với các công cụ công nghệ hiện đại và thông qua 100+ kết nối APIs.

Nâng cấp APIs bảo hiểm cho phép tích hợp các cổng thông tin và hệ thống.

Hệ thống quản trị hợp đồng và bồi thường tự động và đầy đủ.

CÁC DỰ ÁN TRIỂN KHAI

Xây dựng sản phẩm, kênh phân phối, quản lý hợp đồng và bồi thường cho bảo hiểm trực tuyến và bancassurance.

Xây dựng sản phẩm, đa kênh phân phối, quản lý giấy chứng nhận bảo hiểm trên các nền tảng ví điện tử & ngân hàng số.

Đa kênh phân phối bảo hiểm Bancassurance với các sản phẩm phi nhân thọ.