Môi giới bảo hiểm số

Quan tâm chuyển đổi số ngành bảo hiểm là một mô-đun và tiếp cận linh hoạt công nghệ là chìa khóa để môi giới thành công nhanh hơn và hiệu quả.

Chuyển đổi số bảo hiểm là sự cần thiết hơn bao giờ hết trong thời đại kinh tế số ngày nay. Tuy nhiên, các nhà môi giới thường tự hỏi nên bắt đầu từ đâu và phải đối mặt với những thách thức khi phát triển phân phối trực tuyến, tích hợp với hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ, so sánh sản phẩm, quản lý hoạt động kinh doanh của họ một cách liền mạch, v.v. Tính mô-đun và tính linh hoạt của nền tảng SaveMoney mang lại cho nhà môi giới một giải pháp đáp ứng tất cả những vấn đề này, có thể được sử dụng một phần hoặc toàn bộ, cho những thay đổi lớn hoặc cải tiến quy trình đơn giản.

CÁC VẤN ĐỀ GẶP PHẢI

Sự khó khăn mở rộng những kênh phân phối mới

 

Thiếu sự tích hợp hệ thống và các sản phẩm với các nhà bảo hiểm gốc.

 

Giấy tờ và vận hành thủ công và quy trình xử lý giải quyết bồi thường.

CHÚNG TÔI GIẢI QUYẾT

Khởi tạo kênh phân phối số với các công cụ công nghệ hiện đại và thông qua 100+ kết nối APIs.

Nâng cấp kết nối APIs cho phép tích hợp với hệ thống phần mềm của các nhà bảo hiểm gốc.

Nền tảng quản trị linh loạt để quản lý khách hàng, hợp đồng, bồi thường, hoa hồng, tái tục, sử đổi bổ sung và nhiều tiện ích khác.

CÁC DỰ ÁN TRIỂN KHAI

Xây dựng sản phẩm, kênh phân phối, quản lý hợp đồng và bồi thường cho bảo hiểm trực tuyến và bancassurance.

Xây dựng sản phẩm, đa kênh phân phối, quản lý giấy chứng nhận bảo hiểm trên các nền tảng ví điện tử & ngân hàng số.

Đa kênh phân phối bảo hiểm Bancassurance với các sản phẩm phi nhân thọ.