Nghiên cứu thị trường & phát triển sản phẩm cho công ty bảo hiểm mới

Thị trường bảo hiểm Việt Nam có tốc độ tăng trưởng rất mạnh trong 5 năm qua, với tốc độ tăng trưởng bình quân 13,7% trong giai đoạn 2015-2019. Trong đó, bảo hiểm tổng hợp tăng trưởng liên tiếp hơn 25%. Bất chấp đại dịch Covid-19 vào năm 2020, tổng doanh thu phí bảo hiểm năm 2020 ước tính đạt 7,86 tỷ USD, tăng 15% so với năm 2019.

Tính đến nay, Việt Nam có 31 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và 19 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ. Con số này đang tiếp tục tăng khi thị trường Bảo hiểm Việt Nam thu hút được sự chú ý của thế giới và mời gọi những khách hàng mới tham gia thị trường.

FIRIS đã đi một chặng đường dài để giúp các công ty bảo hiểm mới mở rộng cơ hội tại thị trường lớn Việt Nam. Với bề dày kinh nghiệm trên thị trường và mối quan hệ tốt với các đối tác bảo hiểm và Bộ Tài chính (Bộ Tài chính), chúng tôi giúp khách hàng xác định cách tiếp cận và xây dựng chiến lược sản phẩm tốt nhất để triển khai trên thị trường.

Nghiên cứu thị trường vừa là điều cần thiết vừa là quan trọng đối với các doanh nghiệp bảo hiểm mới trong việc gia nhập thị trường. FIRIS xây dựng các báo cáo thị trường bảo hiểm chuyên sâu, biết tất cả các điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh. Về quá trình phát triển sản phẩm, chúng tôi sẽ giúp khách hàng của mình chuẩn bị các hồ sơ và yêu cầu đến Bộ Tài chính, điều này bao gồm từ chính sách, định giá sản phẩm và chiến lược. Các khách hàng thân thiết của chúng tôi bao gồm các công ty bảo hiểm trong nước và quốc tế như: Allianz SE, HDInsurance, v.v.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *