SaveMoney for health

Nền tảng bảo hiểm sức khỏe quản lý khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.

NỀN TẢNG GIÚP ĐƯỢC GÌ ?

SaveMoney InsurTech là nền tảng hoản chỉnh từ A đến Z, toàn bộ cấu hình động, mô-đun hóa, chi phí hợp lý cho phép số hóa và cải tiến bất kỳ quy trình bảo hiểm nào để phát triển kinh doanh và cải thiện trải nghiệm của khách hàng và chính nhân viên sử dụng.

Lập Trình & Triển Khai Sản Phẩm Nhanh Chóng

Lập trình các sản phẩm bảo hiểm số và hệ thống hóa các quy trình nghiệp vụ bảo hiểm từ đơn giản đến phứt tạp.

Thúc Đẩy Phân Phối Bảo Hiểm Đa Kênh Omni-Channel

Cổng thông tin & các trang web để so sánh báo giá, cấp hợp đồng điện tử, quản lý hồ sơ bồi thường và các tiện ích khác.

Hợp Đồng Bảo Hiểm Số & Quản Lý Hồ Sơ Bồi Thường Điện Tử

Cấu hình toàn bộ nền tảng quản lý hợp đồng bảo hiểm và bồi thường bảo hiểm để tự động hóa kinh doanh.

Tích Đợp Đơn Giản Hơn Với APIs Sẵn Có Của SaveMoney InsurTech

Bộ APIs bao phủ phần lớn các quy trình, sản phẩm, các chức năng phần mềm bảo hiểm hoặc tích hợp bên thứ ba.

CÁC TÍNH NĂNG CỦA NỀN TẢNG

Xây dựng sản phẩm mô-đun hóa

Số hóa quy trình nghiệp vụ, công cụ tính phí, mô hình dữ liệu & quản lý dữ liệu hợp đồng để tạo và triển khai các sản phẩm phứt tạp nhanh chóng trong vài giờ đồng hồ, ngay lập tức hoạt động thông qua tích hợp APIs sẵn có cho kênh phân phối.

Đa kênh bán hàng

Công cụ quản lý tiếp thị và tạo bản chào phí bảo hiểm hiệu quả  và quy trình bán bảo hiểm số. Các kênh phân phối bảo hiểm số bùng nổ thông qua kết nối API cho bán trực tiếp, thông qua đại lý, môi giới hoặc đối tác liên kết.

Cổng chăm sóc khách hàng

Cổng thông tin thành viên và quản lý nhân sự xem và quản lý các hợp đồng bảo hiểm, tạo hồ sơ bồi thường mới, tìm kiếm Bác sĩ, với kết nối thành viên tiện lợi cho những cải thiện trải nghiệm của khách hàng.  

Hệ thống quản lý hợp đồng bảo hiểm

Toàn bộ cấu hình, linh hoạt và giao diện thân thiện dễ sử dụng cho bất kỳ người dùng nào vào xem và thao tác hợp đồng, chỉnh sửa bổ sung, tái tục, tạo giao dịch và hơn thế nữa.

Quản lý bồi thường

Hệ thống quản lý bồi thường và giám định tự động hóa và dựa trên dữ liệu thời gian thực, đảm bảo lợi nhuận và chi phí hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Cổng bồi thường trực tuyến cho khách hàng

Hỗ trợ công cụ cho khách hàng xem các thành viên, quyền lợi bảo hiểm của hợp đồng và tạo hồ sơ bồi thường điện tử.

Tại sao nhà bảo hiểm chọn SaveMoney cho phần mềm bảo hiểm sức khỏe

Tăng trưởng

SaveMoney có thể là một phần hoặc toàn bộ phụ thuộc vào nhu cầu cấp thiết của công ty bảo hiểm, để tạo ra thành công nhanh và từ đó tăng trưởng cùng giải pháp toàn diện từ A đến Z.

Modular

Một nền tảng hỗ trợ toàn bộ Mô-đun đa dạng sản phẩm sức khỏe và phi nhân thọ với chuyển đổi số không rủi ro và bắt kịp xu hướng công nghệ.

Triển khai nhanh

Các tính năng của nền tảng có thể được triển khai nhanh chóng trong vài tháng thay vì cài đặt truyền thống tính theo năm, mang lại giá trị nhanh và có kết quả kinh doanh cụ thể cho công ty bảo hiểm.

100+ kết nối API

Trang bị hầu hết các kết nối APIs sẵn có (100+) mở ra cơ hội tích hợp các đối tác bên thứ ba và hệ thống khác.

Dễ sử dụng

Giao điện hiện đại và tiện lợi cho người dùng sử dụng toàn bộ chức năng hoạt động chỉ trong vài giờ đào tạo.

Cloud-based SaaS

Nền tảng đã được kiểm chứng hiệu quả và hoạt động liên tục với không rủi ro, khiếu nại và bảo đảm vận hành.

Các khách hàng tin cậy

Chuyển đổi số với những thương hiệu uy tín