Tại sao chọn SaveMoney?

Nền tảng bảo hiểm đa mô-đun hóa.

Tại sao nhà bảo hiểm chọn SaveMoney cho phần mềm bảo hiểm số ?

Tăng trưởng

SaveMoney có thể là một phần hoặc toàn bộ phụ thuộc vào nhu cầu cấp thiết của công ty bảo hiểm, để tạo ra thành công nhanh và từ đó tăng trưởng cùng giải pháp toàn diện từ A đến Z.

Modular

Một nền tảng hỗ trợ toàn bộ Mô-đun đa dạng sản phẩm sức khỏe và phi nhân thọ với chuyển đổi số không rủi ro và bắt kịp xu hướng công nghệ.

Triển khai nhanh

Các tính năng của nền tảng có thể được triển khai nhanh chóng trong vài tháng thay vì cài đặt truyền thống tính theo năm, mang lại giá trị nhanh và có kết quả kinh doanh cụ thể cho công ty bảo hiểm.

100+ kết nối API

Trang bị hầu hết các kết nối APIs sẵn có (100+) mở ra cơ hội tích hợp các đối tác bên thứ ba và hệ thống khác.

Dễ sử dụng

Giao điện hiện đại và tiện lợi cho người dùng sử dụng toàn bộ chức năng hoạt động chỉ trong vài giờ đào tạo.

Cloud-based SaaS

Nền tảng đã được kiểm chứng hiệu quả và hoạt động liên tục với không rủi ro, khiếu nại và bảo đảm vận hành.

Các khách hàng tin cậy

Chuyển đổi số với những thương hiệu uy tín