Nền tảng bảo hiểm số linh hoạt nhiều mô-đun để tối đa tính năng với chi phí hợp lý.

Đơn giản hóa hệ sinh thái bảo hiểm của bạn với tốc độ nhanh dựa vào cấu hình API kết nối bảo hiểm sẵn có của SaveMoney.  

NỀN TẢNG GIÚP ĐƯỢC GÌ ?

SaveMoney InsurTech là nền tảng hoản chỉnh từ A đến Z, toàn bộ cấu hình động, mô-đun hóa, chi phí hợp lý cho phép số hóa và cải tiến bất kỳ quy trình bảo hiểm nào để phát triển kinh doanh và cải thiện trải nghiệm của khách hàng và chính nhân viên sử dụng.

Lập trình & Triển khai sản phẩm nhanh chóng

Lập trình các sản phẩm bảo hiểm số và hệ thống hóa các quy trình nghiệp vụ bảo hiểm từ đơn giản đến phứt tạp.

Thúc đẩy phân phối bảo hiểm đa kênh omni-channel

Cổng thông tin & các trang web để so sánh báo giá, cấp hợp đồng điện tử, quản lý hồ sơ bồi thường và các tiện ích khác.

Hợp đồng bảo hiểm số & quản lý hồ sơ bồi thường điện tử

Cấu hình toàn bộ nền tảng quản lý hợp đồng bảo hiểm và bồi thường bảo hiểm để tự động hóa kinh doanh.

Tích đợp đơn giản hơn với APIs sẵn có của SaveMoney InsurTech

Bộ APIs bao phủ phần lớn các quy trình, sản phẩm, các chức năng phần mềm bảo hiểm hoặc tích hợp bên thứ ba.

Tốc độ.
Linh hoạt. Mở rộng.

1

Tuần cho thời gian trung bình triển khai sản phẩm mới 

1 +

Khách hàng trong và ngoài nước đã sử dụng.

1

Sản phẩm bảo hiểm số đã được triển khai.

Không giới hạn việc cấu hình phục vụ kinh doanh.

Các khách hàng tin cậy

Chuyển đổi số với những thương hiệu uy tín